ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Καυσόξυλα Διόνυσος.Καυσόξυλα Εκάλη,Καυσόξυλα Μελίσσια,Καυσόξυλα Χαλάνδρι, Καυσόξυλα ψυχικό

Καυσόξυλα Διόνυσος.Καυσόξυλα Εκάλη,Καυσόξυλα Μελίσσια,Καυσόξυλα Χαλάνδρι, Καυσόξυλα ψυχικό

Κατά τη διάρκεια του τεμαχισμού, του σχισίματος του ξύλου και της προετοιμασίας  στοίβαξης των καυσόξυλων, είναι σημαντικό να αποφεύγεται, όσο είναι δυνατό, η επικάθηση  άλλων υλικών, όπως χώματα και πέτρες, πάνω στα καυσόξυλα. Για το λόγο αυτό είναι επιθυμητό ο χώρος της επεξεργασίας να έχει συμπαγές δάπεδο (τσιμέντο ή άσφαλτο).  Η φυσική ξήρανση των καυσόξυλων μπορεί να γίνει είτε σε ανοικτούς χώρους ή σε  σκεπασμένους και αεριζόμενους χώρους, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία του εδάφους και τη βροχή.

Βασικές αρχές για την αποθήκευση των καυσόξυλων:

  • Το δάπεδο πρέπει να διατηρείται στεγνό. Αν είναι δυνατόν, πρέπει να ευνοείται η κίνηση του αέρα ανυψώνοντας τη στοίβα των καυσόξυλων από το έδαφος με ξύλινα στηρίγματα (δοκούς, μακριά ξυλοτεμάχια)
  • Είναι προτιμότερο να αποθηκεύεται το καυσόξυλο σε θέσεις που είναι ανοικτές στον αέρα και τον ήλιο
  • Πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών ανάμεσα στις στοίβες και μεταξύ στοίβας και τοίχου της κατασκευής αποθήκευσης (Βλ. Σχήμα 1)
  • Για τον καλύτερο αερισμό του χώρου αποθήκευσης οι εξωτερικοί τοίχοι της κατασκευής πρέπει να έχουν ανοίγματα (σχισμές)
  • Είναι καλό, τα καυσόξυλα για την καθημερινή χρήση να αποθηκεύονται από τους τελικούς χρήστες στο χώρο καύσης (π.χ. λεβητοστάσιο), όταν είναι επαρκής, ώστε να έχουν προθερμανθεί πριν τη χρήση

storage-scematic-firewood

Σχήμα 1. Παράδειγμα ορθής διάταξης και αποστάσεων ανάμεσα σε στοίβες καυσόξυλων αποθηκευμένων σε καλυμμένο χώρο

Φυσική ξήρανση των καυσόξυλων

Τα καυσόξυλα αρχίζουν να χάνουν υγρασία από το χειμώνα, αλλά το Μάρτιο παρατηρείται η μεγαλύτερη απώλεια νερού (περίπου 10%). Τα θερμά καλοκαίρια το ξύλο που τεμαχίζεται-σχίζεται το Δεκέμβριο και αποθηκεύεται σε στεγασμένο χώρο μπορεί να φτάσει, ήδη από τον Ιούνιο, σε επίπεδα υγρασίας 20% (M20) και συνεπώς να είναι κατάλληλο για να διακινηθεί στο εμπόριο ως “έτοιμο ξηρό ξύλο”. Ωστόσο, στην περίπτωση των υγρών καλοκαιριών οι παρατηρούμενες διαφορές είναι ελάχιστες και το επίπεδο υγρασίας M20% θα επιτευχθεί περίπου ένα μήνα αργότερα. Γενικά, τα διάφορα είδη των καυσόξυλων χρειάζονται, πάνω κάτω, το ίδιο χρονικό διάστημα για να φτάσουν το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας του 20% (M20). Από το Σεπτέμβριο, το συγκομισμένο ξύλο επανακτά υγρασία από τον αέρα και τη βροχή. Τα κούτσουρα που αποθηκεύονται καλυμμένα στεγνώνουν σχετικά πιο γρήγορα κατά τους πρώτους μήνες του χειμώνα. Αυτό το πλεονέκτημα του καλυπτόμενου ξύλου αντισταθμίζεται για το ακάλυπτο ξύλο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Η αποθήκευση σε υπόστεγο, ειδικά σε περιοχές με πολλές βροχές, κρίνεται σκόπιμη, δεδομένου ότι συμβάλλει στον περιορισμό της υγρασίας που ανακτάται κατά τη διάρκεια της περιόδου φθινόπωρου-χειμώνα. Όταν η δομική κατασκευή στο χώρο αποθήκευσης επιτρέπει τον καλό αερισμό, η αποθήκευση του ξύλου σε στεγασμένο χώρο συνιστάται ανεπιφύλακτα

Τα μη-σχισμένα καυσόξυλα ξύλα θα φθάσουν σε επίπεδα υγρασίας M20 δύο μήνες περίπου αργότερα από τα σχισμένα, Έτσι, προκειμένου να επιτευχθεί το M20, με μεγαλύτερη ασφάλεια και προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η υγρασία μέχρι το φθινόπωρο, προτείνεται να σχίζονται τα χαμηλής ποιότητας κούτσουρα σε καυσόξυλα με διάμετρο μεγαλύτερη από 10 εκατοστά πριν από τη διαδικασία της φυσικής ξήρανσης.

Καυσόξυλα Διόνυσος.Καυσόξυλα Εκάλη,Καυσόξυλα Μελίσσια,Καυσόξυλα Χαλάνδρι, Καυσόξυλα ψυχικό

Πλαίσια για αποθήκευση, ξήρανση και μεταφορά καυσόξυλων

Σήμερα είναι διαθέσιμοι διαφορετικοί τύποι κιβωτίων για την αποθήκευση, τη φυσική ξήρανση και τη μεταφορά των σκισμένων καυσόξυλων στην αγορά. Ενδιαφέρουσες είναι οι συσκευασίες που κατασκευάζονται με την τυπική ξύλινη παλέτα στην οποία εφαρμόζεται ένα μεταλλικό πλέγμα που χρησιμεύει ως τοίχωμα. Το πάνω μέρος τους καλύπτεται από μια δεύτερη παλέτα η οποία είναι προστατευμένη από έξω με κάλυμμα. Αυτή η κατασκευή έχει 2 μέτρα ύψος, περίπου και μπορεί να περιέχει 2 χ.κ.μ. σκισμένα καυσόξυλα χύδην, που τροφοδοτούνται με τη μεταφορική ταινία του τεμαχιστή του ξύλου (Σχήμα 2).

storage

Σχήμα 2. Παράδειγμα προετοιμασίας καυσόξυλων για φυσική ξήρανση σε πλαίσια

Μια άλλη λειτουργική και χαμηλού κόστους επιλογή είναι η επαναχρησιμοποίηση του μεταλλικού σκελετού που έχει εγκατασταθεί σε ξύλινη παλέτα, ως υποστήριξη πλαστικού δοχείου αποθήκευσης υγρών, χωρητικότητας 1 m3 (Σχήμα 3).

storage-frame

Σχήμα 3. Φυσική ξήρανση σε κιβώτια, παράλληλη αποθήκευση και προετοιμασία των καυσόξυλων για διακίνηση στο λιανικό εμπόριο

Φυσική ξήρανση των καυσόξυλων

Τα καυσόξυλα αρχίζουν να χάνουν υγρασία από το χειμώνα, αλλά το Μάρτιο παρατηρείται η μεγαλύτερη απώλεια νερού (περίπου 10%). Τα θερμά καλοκαίρια το ξύλο που τεμαχίζεται – σχίζεται το Δεκέμβριο και αποθηκεύεται σε στεγασμένο χώρο μπορεί να φτάσει, ήδη από τον Ιούνιο, σε επίπεδα υγρασίας 20% (M20) και συνεπώς να είναι κατάλληλο για να διακινηθεί στο εμπόριο ως “έτοιμο ξηρό ξύλο”. Ωστόσο, στην περίπτωση των υγρών καλοκαιριών οι παρατηρούμενες διαφορές είναι ελάχιστες και το επίπεδο υγρασίας M20% θα επιτευχθεί περίπου ένα μήνα αργότερα. Γενικά, τα διάφορα είδη των καυσόξυλων χρειάζονται, πάνω κάτω, το ίδιο χρονικό διάστημα για να φτάσουν το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας του 20% (M20). Από το Σεπτέμβριο, το συγκομισμένο ξύλο επανακτά υγρασία από τον αέρα και τη βροχή.

Τα κούτσουρα που αποθηκεύονται καλυμμένα στεγνώνουν σχετικά πιο γρήγορα κατά τους πρώτους μήνες του χειμώνα. Αυτό το πλεονέκτημα του καλυπτόμενου ξύλου αντισταθμίζεται για το ακάλυπτο ξύλο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Η αποθήκευση σε υπόστεγο, ειδικά σε περιοχές με πολλές βροχές, κρίνεται σκόπιμη, δεδομένου ότι συμβάλλει στον περιορισμό της υγρασίας που ανακτάται κατά τη διάρκεια της περιόδου φθινόπωρου-χειμώνα. Όταν η δομική κατασκευή στο χώρο αποθήκευσης επιτρέπει τον καλό αερισμό, η αποθήκευση του ξύλου σε στεγασμένο χώρο συνιστάται ανεπιφύλακτα.